Сургуулийн автобус

Суралцагчдын гэр сургуулийн хооронд ирж очих хугацааг хэмнэх ,  авто замын түгжрэлийг бууруулах , эцэг эхчүүдэд ажлаа амжуулах зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэх  зорилгоор стандартын шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр аюулгүй  байдлыг хангаж хүүхэд хүргэлтийн үйлчилгээг үзүүлнэ.