Ажилд орох өргөдөл

Биеийн тамирын багш

Education information/Хамгийн сүүлд төгссөн сургууль эсвэл тухайн мэргэжлээр холбоотой төгссөн сургуулиа бичнэ үү/

Та TAP/Teacher Accreditation Program/ -ийн сургалтанд хамрагдаж байсан уу/

Тодорхойлолт

Гадаад хэлний мэдлэг